Udostępnienie dokumentacji medycznej

Drodzy Pacjenci!

W razie konieczności udostępnienia Państwu dokumentacji medycznej, informujemy, że dokumentacja medyczna wydawana będzie zainteresowanym Pacjentom według następujących zasad:

1. Pacjent informuje o potrzebie otrzymania dokumentacji medycznej na piśmie, kierując wniosek na adres:
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego “FAMIL-MED” ul. Tymiankowa 7, 20-542 Lublin, bądź elektronicznie na adres mailowy w zakładce “Kontakt” na stronie www.familmed.pl

2. We wniosku Pacjent wskazuje, jaka dokumentacja oraz za jaki okres jest mu potrzebna, podając także swoje dane kontaktowe (adres oraz numer telefonu).

3. Dokumentacja zostanie niezwłocznie wydana Pacjentowi. Sposób wydania zostanie uzgodniony telefonicznie.

Dodaj komentarz